Stichting Return

8 maart 2013
Posted in Sponsor
8 maart 2013 redactie

Stichting Return is er voor de droom van Lisa

De beste judoka te worden. Hard trainen, er voor leven, dagelijks er mee bezig zijn. Alsmaar oefenen om de beste te worden. Het beste uit zichzelf halen. Stichting Return helpt Lisa haar droom waar te maken. De stichting zet zich in om trainingen, stages en deelname aan wedstrijden mogelijk te maken. De droom van Lisa, deelname aan de olympische spelen van 2020.

Het doel van de Stichting Return is jonge mensen te stimuleren het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen. Daarmee draagt de Stichting Return bij aan de duurzame ontwikkeling van positieve kernwaarden in communities op buurt-, wijk- en stedelijk niveau. Zodat iedereen de held wordt van zijn eigen verhaal.

Stichting Return, Serving (y)our dream.

Stichting Return regelt ook een belangrijk deel van de financiële zaken voor Lisa. Wilt u Lisa  steunen in haar droom? Dat kan via de Stichting Return o.v.v. Droom Lisa  NL78 INGB 0651 8475 40

 

Stichting Return heeft een ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie www.belastingdienst.nl

, , ,